Budojo czasopismo

W latach 2003-2005 nasz ośrodek we współpracy z wydawnictwem Bellona przygotował i opublikował 11 numerów branżowego czasopisma. Format A4, 96 stron, kredowy papier, bogato ilustrowane artykuły, z fachowym komitetem redakcyjnym. Archiwalne numery są praktycznie niedostępne. Dlatego i dla przypomnienia, za zgodą właściciela tytułu, będziemy udostępniać tą drogą wybrane artykuły.

Na początek (10.X.2021) zamieściliśmy okładkę pierwszego numeru, oraz skan pierwszego artykułu (Musashi).
31.X.2021 artykuł drugi (Kunii Zen’ya)
30.XI.2021 artykuł trzeci (Miecz a szabla)
16.XII.2021 artykuł czwarty (Naginata)
03.I.2022 artykuł piąty (Droga)
15.I.2022 artykuł szósty (Aiki)
08.II.2022 artykul siódmy (Seme)

A dziś (01.III.2022) artykuł ósmy (Bogu)

Życzymy przyjemnej i inspirującej lektury.