Komentarz AZ i przypomnienie początków

Zamieszczamy część merytoryczną komentarza Andrzeja Ziemlińskiego, napisanego dziś do władz Miasta i Dzielnicy, którą publikujemy za zgodą Autora:dokładnie chodzi o to, że jedna ze stron tzn. Urząd m.st. Warszawy nie wyraża zgody na kontynuowanie procesu mediacyjnego.

Przypominam, że odbyło się jedno spotkanie mediacyjne, na którym ustalono oczekiwania obydwu stron. Następnie, już drogą mailową strony ustalały warunki porozumienia. Przygotowany przez pełnomocnika Urzędu projekt Ugody został zaakceptowany przez SAA.

Od września ub. roku czekaliśmy na wyznaczenie przez Urząd terminu podpisania Ugody.

Ponieważ przez dwa miesiące nic się działo wysłaliśmy pisma zarówno do Burmistrza Ursynowa Roberta Kempy jak i do Prezydenta m.st. Warszawy z prośbą o wykonanie dokonanych uzgodnień.

W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo od Skarbnika m.st. Warszawy, że sprawa zgodnie z kompetencjami została przekazana do Urzędu dzielnicy Ursynów. Natomiast Burmistrz dzielnicy Ursynów odpisał, że nie ma uprawnień do podpisania przygotowanej przez pełnomocnika Urzędu Ugody.

W swojej karierze zawodowej, reprezentując wierzyciela, podpisałem setki ugód. Pierwszy raz spotykam się z sytuacją, że wierzyciel opracowuje projekt ugody a następnie odmawia jej podpisania, mimo że nie nie pojawiły się żadne nowe okoliczności.

I to wszystko kosztem i na koszt mieszkańców Warszawy, w tym społeczników, którzy poświęcając własny czas i pieniądze odbudowali ruderę i stworzyli funkcjonujący przez 20 lat ośrodek sportowy.

Andrzej Ziemliński”

A poniżej link do filmu, gdzie pierwsze kilka minut pokazuje początki Budojo, a dalej etap, który osiągnęliśmy do czerwca 2019 roku