Smutna wiadomość

W andrzejkową” nocy zmarł Andrzej Nawrocki (19.12.1953 – 01.12.2023) nasz przyjaciel, kolega i towarzysz DROGI ŁUKU. Dobry człowiek. Skromny, nienarzucający się, ale zawsze uczynny posiadacz wielu talentów, którymi gotów był się dzielić. Absolwent SGGW (Wydział Mechanizacji Rolnictwa), lutnik i klasyczny gitarzysta-amator, jeden z nielicznych w Polsce wytwórców łuków japońskich konstruowanych tradycyjnymi metodami.

Continue reading „Smutna wiadomość”

20 lat działalności BUDOJO

W listopadzie 2023 r. mija 20 lat działalności Ośrodka BUDOJO. Tym razem nie świętujemy…

Usiłując nieprzerwanie, chociaż z trudem pielęgnować nasze wewnętrzne białe róże, wzbogacamy okolicznościowe wiązanki kwiatów czerwienią…Wspominamy, podziwiamy, czerpiemy inspiracje myśląc jednocześnie z niepokojem o przyszłości.

 

 

Zaduszki 2023

Dokładnie 20 lat temu, 1 listopada 2003 roku odbył się inauguracyjny trening.
W tym roku, 1 listopada 2023 roku, po prostu zaduszki…

„Ocalamy od zapomnienia”

„W samo południe” 29 marca 2023 r. przed domem przy ul. Jaracza 10 odbyła się uroczystość odsłonięcia drugiej już tablicy „ocalającej od zapomnienia” . Poświęcona została pamięci Mariana Zarychty (1901-1980), uczestnika walk o niepodległość Polski, młodszego brata znanego już naszym  sympatykom Apoloniusza, którego m.in. również naszym staraniem upamiętniliśmy w tym samym miejscu w październiku ubiegłego roku.

Losy obu braci, a także całego tragicznego pokolenia Polaków, które oni reprezentowali zasługują na scenariusze wielu sensacyjnych filmów. Dlatego cieszyć może fakt, że nasze działania są wspierane przez bardzo różne środowiska, które łączy wspólne zainteresowanie historią i ludźmi odgrywającymi w niej istotną, ale niestety często zapomnianą rolę.  Tym razem w uroczystości udział wzieli oprócz członków rodziny przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego i redakcji „Łowca Polskiego” oraz harcerki i harcerze z 208 WDHiZ im. Batalionu PARASOL, którego Marian Zarychta był honorowym członkiem. Ciekawe, że wydarzenie odbyło się dokładnie w dniu, w którym wypadała 122 rocznica jego urodzin. Kolejny „przypadkowy przypadek”?

Poniżej zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia. 

 

Interpelacja Radnego Dzielnicy Ursynów

W dn. 20 marca br. znany ursynowski radny Paweł Lenarczyk wystosował kolejną już interpelację  w sprawie BUDOJO. Kieruje on w niej do burmistrza Dzielnicy Ursynów R. Kempy „uprzejmą prośbę o rozważenie stworzenia na działce i budynku przy Bekasów 6 Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) zarządzanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów”. Takie rozwiązanie, zdaniem radnego leży w interesie społecznym, pozwala bowiem zachować funkcję sportowo-kulturotwórczą Ośrodka i korzystanie z jego doświadczeń i dorobku.
Jednocześnie otwiera to miejsce na  inne formy  aktywności skierowane do społeczności lokalnej.
Zarząd Stowarzyszenia Aikido Aikikai wyraża niniejszym podziękowanie radnemu Pawłowi Lenarczykowi za jego życzliwe zainteresowanie Ośrodkiem BUDOJO i okazywane wsparcie dla prowadzonej w nim działalności.
Zarząd zwraca jednocześnie uwagę, że zbliżone w swej istocie propozycje wypracowania wspólnej strategii funkcjonowania tej unikalnej w skali kraju placówki były władzom samorządowym wcześniej sygnalizowane. Ostatnio miało to miejsce 24 marca br. w trakcie spotkania w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy. Propozycje te uwzględniały zarówno zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jak i zmiany okoliczności i zewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na działania organizacji pozarządowych
w zakresie kultury fizycznej, które wydarzyły się w ciągu 20 lat działalności Ośrodka BUDOJO. W ww. spotkaniu udział wzięli dwaj dyrektorzy reprezentujący Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy: Janusz Samel i Marcin Kraszewski, członkowie władz Stowarzyszenia Witold Fedorowicz-Jackowski i Andrzej Klimiuk oraz Anna Kostadinow – przedstawicielka mieszkańców, autorka podpisanej przez 640 osób petycji w sprawie uratowania BUDOJO i inicjatorka wniosku do budżetu obywatelskiego o utrzymanie tego miejsca. Przebiegające w konstruktywnej atmosferze spotkanie, interpelacje radnego Pawła Lenarczyka oraz inne przejawy wsparcia społecznego pozwalają żywić jeszcze nadzieję, że znajdzie się satysfakcjonujące obie strony (samorządową i społeczną) rozwiązanie trwającego już ponad 2 lata sporu o BUDOJO.