Apoloniusz Zarychta – geograf

„Apoloniusz Alfons Zarychta (1899-1972). Geograf wszechstronny i zapomniany”

Z okazji 100-lecia Geografii Wojskowej w majowym numerze Magazynu Geoinformacyjnego „GEOFORUM” ukazał się artykuł Witolda Fedorowicza-Jackowskiego poświęcony drugiemu z dwóch patronów łuczniczego, korespondencyjnego Memoriału im. S. Patka i A. Zarychty. 

Przypominamy, że  Memoriał zorganizowany był w październiku 2018 r. jako jedno z wydarzeń upamiętniających 15-lecie działalności Ośrodka Sportów i Sztuk Japońskich BUDOJO. Ukazały się wtedy na naszej stronie krótkie noty biograficzne obu patronów Memoriału promujących z wielkimi sukcesami  „łucznictwo jako skuteczną i atrakcyjną metodę kształtowania pożądanych społecznie charakterów i postaw obywateli odrodzonego Państwa”.  

Dzięki uprzejmości Redakcji ww. czasopisma otrzymaliśmy zgodę na publikację w tym miejscu tego artykułu w przekonaniu, że zainteresuje on również naszych czytelników.    PDF