„Ocalamy od zapomnienia”

„W samo południe” 29 marca 2023 r. przed domem przy ul. Jaracza 10 odbyła się uroczystość odsłonięcia drugiej już tablicy „ocalającej od zapomnienia” . Poświęcona została pamięci Mariana Zarychty (1901-1980), uczestnika walk o niepodległość Polski, młodszego brata znanego już naszym  sympatykom Apoloniusza, którego m.in. również naszym staraniem upamiętniliśmy w tym samym miejscu w październiku ubiegłego roku.

Losy obu braci, a także całego tragicznego pokolenia Polaków, które oni reprezentowali zasługują na scenariusze wielu sensacyjnych filmów. Dlatego cieszyć może fakt, że nasze działania są wspierane przez bardzo różne środowiska, które łączy wspólne zainteresowanie historią i ludźmi odgrywającymi w niej istotną, ale niestety często zapomnianą rolę.  Tym razem w uroczystości udział wzieli oprócz członków rodziny przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego i redakcji „Łowca Polskiego” oraz harcerki i harcerze z 208 WDHiZ im. Batalionu PARASOL, którego Marian Zarychta był honorowym członkiem. Ciekawe, że wydarzenie odbyło się dokładnie w dniu, w którym wypadała 122 rocznica jego urodzin. Kolejny „przypadkowy przypadek”?

Poniżej zamieszczamy fotorelację z tego wydarzenia. 

 

Interpelacja Radnego Dzielnicy Ursynów

W dn. 20 marca br. znany ursynowski radny Paweł Lenarczyk wystosował kolejną już interpelację  w sprawie BUDOJO. Kieruje on w niej do burmistrza Dzielnicy Ursynów R. Kempy „uprzejmą prośbę o rozważenie stworzenia na działce i budynku przy Bekasów 6 Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) zarządzanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów”. Takie rozwiązanie, zdaniem radnego leży w interesie społecznym, pozwala bowiem zachować funkcję sportowo-kulturotwórczą Ośrodka i korzystanie z jego doświadczeń i dorobku.
Jednocześnie otwiera to miejsce na  inne formy  aktywności skierowane do społeczności lokalnej.
Zarząd Stowarzyszenia Aikido Aikikai wyraża niniejszym podziękowanie radnemu Pawłowi Lenarczykowi za jego życzliwe zainteresowanie Ośrodkiem BUDOJO i okazywane wsparcie dla prowadzonej w nim działalności.
Zarząd zwraca jednocześnie uwagę, że zbliżone w swej istocie propozycje wypracowania wspólnej strategii funkcjonowania tej unikalnej w skali kraju placówki były władzom samorządowym wcześniej sygnalizowane. Ostatnio miało to miejsce 24 marca br. w trakcie spotkania w Biurze Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy. Propozycje te uwzględniały zarówno zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego jak i zmiany okoliczności i zewnętrznych uwarunkowań mających wpływ na działania organizacji pozarządowych
w zakresie kultury fizycznej, które wydarzyły się w ciągu 20 lat działalności Ośrodka BUDOJO. W ww. spotkaniu udział wzięli dwaj dyrektorzy reprezentujący Biuro Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy: Janusz Samel i Marcin Kraszewski, członkowie władz Stowarzyszenia Witold Fedorowicz-Jackowski i Andrzej Klimiuk oraz Anna Kostadinow – przedstawicielka mieszkańców, autorka podpisanej przez 640 osób petycji w sprawie uratowania BUDOJO i inicjatorka wniosku do budżetu obywatelskiego o utrzymanie tego miejsca. Przebiegające w konstruktywnej atmosferze spotkanie, interpelacje radnego Pawła Lenarczyka oraz inne przejawy wsparcia społecznego pozwalają żywić jeszcze nadzieję, że znajdzie się satysfakcjonujące obie strony (samorządową i społeczną) rozwiązanie trwającego już ponad 2 lata sporu o BUDOJO.

Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego – 19 marca 2023 r.

W Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku zachowując zapoczątkowany przez legionistów w 1915 r. zwyczaj publicznego świętowania imienin Marszałka, atrakcyjny program obchodów przygotowany został również w bieżącym roku.

Jednym z punktów tego programu było otwarcie mini-wystawy  poświęconej Apoloniuszowi Zarychcie i przekazanie Muzeum pamiątek po tym znanym już sympatykom BUDOJO adiutancie Marszałka. Wśród nich był m.in. słynny, jesionowy łuk, z którego jego właściciel „strzelał lepiej niż niejeden z oficerów Piłsudskiego z pistoletu” trafiając „z 25 metrów z łatwością  w jabłko”. Jesteśmy przekonani, że ten imieninowy „prezent” od zasłużonego propagatora  i pasjonata „rycerskiego sportu” znalazł się po wielu perypetiach w właściwym czasie w właściwym miejscu.   

Prezentujemy poniżej kilka zdjęć polecając jednocześnie zapoznanie się z relacją z przebiegu tego ważnego dla nas wydarzania na stronach Muzeum.

31 Finał WOŚP w BUDOJO

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy licznie i w różnym charakterze przybyli, w niedzielę 29 stycznia 2023 r. w do Ośrodka BUDOJO.

W ramach 31-go finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „graliśmy” wspólnie przez cały dzień, wspaniały „koncert na wielu instrumentach”.  Było to kolejne, niezapomniane DOŚWIADCZANIE wyniesione z miejsca i przestrzeni stworzonej właśnie po to by DOŚWIADCZAĆ. Zapamiętamy szczególną atmosferę tego wydarzenia, któremu oprócz osobistego DOŚWIADCZANIA przyświecał, podobnie jak w poprzednich finałach WOŚP organizowanych w BUDOJO  szlachetny cel POMOCY POTRZEBUJĄCYM. Mamy również nadzieję, że 31 Final WOŚP, nie był finałem BUDOJO.

 

Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z wydarzenia.

31 Finał WOŚP w BUDOJO – program

W tym roku BUDOJO ponownie gra z Ursynów dla WOŚP. Serdecznie zapraszamy 29 stycznia do Budojo przy Bekasów 6 na 31 finał WOŚP!!
Zachęcamy do zapoznania się programem. Serdecznie zapraszamy !!
 11.00-12.00 – pokaz i warsztaty  Aikido i Aikitaiso
 12.00-13.30 – pokaz i warsztaty Shiatsu
13.30-14.30 – wykład Kyudo – praktyka uważności i kontroli emocji.                        14.40-15.10 pokaz Kyudo, warsztaty shihan mato oraz inne łuki wschodnie
15.15-15.45 – występ zespołu mongolskiego
16.00-17.00 – koncert muzyki orientalnej
18.00-19.00 – pokaz i warsztaty mieczy świetlnych

BUDOJO gra z WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej POMOCY pod batutą Jurka Owsiaka będzie po raz 31 „grała” finał w wielu miejscach na całym świecie. Również w BUDOJO!
Udostępniamy poniżej bardzo WSTĘPNY repertuar atrakcji, na które zapraszamy wszystkich gotowych wspierać WOŚP, spędzić aktywnie i radośnie czas, dowiedzieć się jak być jeszcze bardziej szczęśliwszym, bogatszym i zdrowszym. Bardziej odpornym na stres, bardziej uważnym i wrażliwym…
Rozpoczynamy nasze „granie” o 11:00.
Preludium – AIKIDO, AIKITAISO, itp.
Kantata o uważności i nieagresji
Sonata o łukach, strzałach i strzałkach – Japonia (kyudo, shihan mato, fukiya), łuki Wschodu i Zachodu
Koncert symfoniczny – ORIENT
Muzyka Sfer – Gwiezdne wojny i miecze świetlne.
Dodatkowo, równocześnie, w miarę zainteresowania i potrzeby: wariacje na temat plastyki, rysunku i malarstwa, ceramiki , gry strategicznej GO, tai chi i chi kung, shiatsu i makko ho, afgańskiego marszu i brazylijskiej capoeiry

Interpelacja radnego Dzielnicy Ursynów

Radny Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy p. Paweł Lenarczyk  jest znany ze skuteczności działań, jakie o kilku już kadencji podejmuje dla dobra mieszkańców Ursynowa. Cieszymy się, że zainteresował się również trudną sytuacją, w jakiej od pewnego czasu znalazł się nasz Ośrodek.  Pan Paweł nie tylko jako jeden z pierwszych podpisał i upublicznił petycję w sprawie uratowania BUDOJO, ale z właściwą mu energią wystąpił przeciwko likwidacji Ośrodka składając stosowną interpelację. Docenił w niej społeczną rolę tego miejsca protestując jednocześnie przeciw jego przekształceniu w „kolejną inwestycję deweloperską”. Zasygnalizował właściwy kierunek rozwiązania konfliktu i zadeklarował „jako radny czy Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa” swą gotowość pomocy w „wypracowaniu wspólnego stanowiska i programu naprawczego”.

Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni i nie tracimy nadziei.