Interpelacja radnego Dzielnicy Ursynów

Radny Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy p. Paweł Lenarczyk  jest znany ze skuteczności działań, jakie o kilku już kadencji podejmuje dla dobra mieszkańców Ursynowa. Cieszymy się, że zainteresował się również trudną sytuacją, w jakiej od pewnego czasu znalazł się nasz Ośrodek.  Pan Paweł nie tylko jako jeden z pierwszych podpisał i upublicznił petycję w sprawie uratowania BUDOJO, ale z właściwą mu energią wystąpił przeciwko likwidacji Ośrodka składając stosowną interpelację. Docenił w niej społeczną rolę tego miejsca protestując jednocześnie przeciw jego przekształceniu w „kolejną inwestycję deweloperską”. Zasygnalizował właściwy kierunek rozwiązania konfliktu i zadeklarował „jako radny czy Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa” swą gotowość pomocy w „wypracowaniu wspólnego stanowiska i programu naprawczego”.

Za to wszystko jesteśmy bardzo wdzięczni i nie tracimy nadziei.