Wspieramy BUDOJO!

Oczekując na rozstrzygnięcie zaleconego przez Sąd Rejonowy w Warszawie procesu mediacyjnego w sprawie sporu pomiędzy Stowarzyszeniem Aikido Aikikai i Urzędem  Gminy Warszawa-Ursynów wznawiamy akcję ratunkową dotyczącą naszego Ośrodka BUDOJO.

W porozumieniu i we współpracy z Fundacją UMEMI publikujemy poniższy apel Prezesa ww. Fundacji, p. Witolda Rychłowskiego kierując go do wszystkich osób, którym bliska jest idea dalszego funkcjonowania tego unikalnego w swym charakterze miejsca.

Warszawa, listopad 2021

PRZYJACIELE, SYMPATYCY BUDOJO!

Do niektórych z Was docierały już wcześniej niepokojące informacje o kłopotliwej sytuacji, w jakiej znalazł się znany nam wszystkim Ośrodek Sportów i Sztuk Japońskich BUDOJO.
Krótko: po ponad 18 latach społecznej aktywności Ośrodkowi zagraża likwidacja.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy podjęte zostały jednak stosowne i skuteczne działania zmierzające do przywrócenia pełnej sprawności Ośrodka. Rozpoczęte zostały prace remontowe, przygotowujące Ośrodek Budojo do kolejnego sezonu, prowadzone są prace zmierzające do uregulowania stosunków z Gminą.

Nie tracimy więc nadziei, że prowadzona od pewnego czasu „akcja ratunkowa” zakończy się sukcesem. Cieszy też fakt, że wielu Was zadeklarowało swą pomoc. W działaniach zmierzających do przywrócenia pełnej funkcjonalności Ośrodka Fundacja Umemi współpracuje ze Stowarzyszeniem Akido Aikikai, szczególnie z jego Zarządem w odnowionym składzie.

Mamy świadomość, że to szczególne w swym charakterze miejsce wywierało przez wiele lat pozytywny wpływ na rozpoczęcie i kontynuację ciekawej przygody wielu z Was. W całej 18-letniej historii Ośrodka znajdowaliśmy tam przestrzeń, wsparcie i możliwość rozwoju swoich pasji.

Dziś BUDOJO potrzebuje naszej pomocy.

Fundacja Umemi będzie nadal wspierać BUDOJO organizacyjnie, merytorycznie, a także finansowo.

Dziękujemy wszystkim dotychczasowym darczyńcom.

Zebrane przez Was środki w znacznym stopniu pomogły w odzyskaniu stabilizacji finansowej Ośrodka. Jednak ani efekty pandemii, ani wcześniejsze kłopoty finansowe nie dają się łatwo zniwelować. Po dogłębnej analizie aktualnej sytuacji i perspektyw na nadchodzące sezony aktywności BUDOJO zdecydowaliśmy jeszcze raz poprosić wszystkich o pomoc.

Ponownie apelujemy o podjęcie wspólnego wysiłku w tej ważnej kwestii.
W tym celu prosimy o przekazanie Fundacji Umemi dobrowolnej darowizny na ten szczytny cel. Każda, nawet niewielka wpłata będzie bardzo pomocna.

Wpłaty prosimy kierować na poniższy rachunek, z dopiskiem „Wspieram Budojo”
Rachunek w pln: 34109010430000000130601912

Pełna suma wpłat z tym tytułem zostanie dołączona do kwoty przeznaczonej na ten cel przez Fundację Umemi i będzie przekazana w całości na potrzeby przywrócenia pełnej funkcjonalności Ośrodka BUDOJO w Warszawie.

Odpowiemy na każdy mail.
Wierzę, że i tym razem możemy skutecznie pomóc.

Prezes Fundacji Umemi Witold Rychłowski

p.s. Na życzenie, będziemy każdego z darczyńców informować w korespondencji mailowej o kwotach i sposobach ich zagospodarowania. Wszelkie zapytania i uwagi, sugestie i podpowiedzi można kierować na adres umemi@umemi.pl. lub bezpośrednio do Witolda i Magdy Fedorowicz- Jackowski. (witoldfedorowicz@gmail.com , magda.fedorowicz@gmail.com )

FUNDACJA UMEMI
T. +48 508069742
umemi@umemi.pl
www.umemi.pl
KRS 0000557009 / NIP 5213696324 / REGON 36150071100000 Nr Konta 34 1090 1043 0000 0001 3060 1912