Czterdzieści lat Aikido

„Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień”

Gratulacje i życzenia dla Shihana Romana Hoffmana (6 dan aikido).

Panie Profesorze!

Gratulujemy Panu hartu ducha, optymizmu, otwartości, wytrwałości i konsekwencji w działaniach na DRODZE osobistego rozwoju oraz gotowości do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami, cierpliwości i wyrozumiałości dla kilku pokoleń polskich i nie tylko polskich adeptów pięknej i trudnej sztuki, jaką jest AIKIDO.

40 lat – to już „wiek męski „ale niekoniecznie „wiek klęski’…Dlatego życzymy Panu Profesorowi by Pana i – dzięki Panu – nasze AIKIDO rozwijało się, co najmniej tak, jak  przez te ostatnie 40 lat, za co  również serdecznie dziękujemy.

Szczegółowe informacje nt. obchodów jubileuszu 40-lecia praktyki Aikido przez Shihana Romana Hoffmana oraz informacje o nim samym można znaleźć na stronie Centrum Aikido-Aikikai.

„Those were the days…”
Kto? Gdzie? Kiedy?
Kto zgadnie?