Początek obchodów 15-lecia Budojo

W poprzednią sobotę zainicjowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami cykl wydarzeń związanych z 15-leciem działania Ośrodka Sztuk Japońskich BUDOJO Warszawskiego  Stowarzyszenia Aikido-Aikikai.

Na Bekasów 6 ćwiczeniami QI-GONG poprowadzonymi przez doświadczonych nauczycieli z European Shiatsu School rozpoczęło się kolejne już spotkanie pod nazwą „Weekend z kyudo” współorganizowane z Fundacją UMEMI.

Była to okazja by wysłuchać interesującego wykładu Witolda Rychłowskiego o przeżywaniu emocji, popełnianiu błędów i metodach radzenia sobie z nimi.  Temat w praktycznym odniesieniu do kyudo (shitsu) rozwinął Janusz Surma.

W godzinach popołudniowych licznie przybyli uczestnicy mogli rozwijać swoje prawe i lewe półkule mózgowe zginając i prostując kolorowe kartki papieru.

W trakcie poprowadzonych przez Irenę Polewicz z Polskiego Centrum Origami  warsztatów powstawały różnobarwne formy motyli, żurawi i koników polnych. Wyścigi tych ostatnich były ostatnim i najbardziej ekscytującym akcentem sobotniego spotkania.

Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały dwie TAJGI  – owczarka ursynowsko-imielińska, która w 2003 r. „wywęszyła” BUDOJO i jej imienniczka „wyżełka” , która wraz z nauczycielami QI-Gongu odwiedziła nasz Ośrodek.

Więcej informacji na stronie Fundacji Umemi.

W tym samym dniu odbywały się w skansenie w Jurowcach pod Białymstokiem finałowe zawody w łucznictwie konnym rozgrywane w cyklu Pucharu Toru Polskiego firmowane przez Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego i firmę AMM Archery. Więcej na ich stronie.

W trakcie tych międzynarodowych zmagań łuczniczych rozegrano zostały pierwsze rozgrywki turniejowe w ramach korespondencyjnego Memoriału im. St. Patka i A.Zarychty stanowiącego jeden najważniejszych elementów obchodów 15-lecia OSJ BUDOJO.

Więcej informacji wkrótce.