Adam Radecki

Adam RadeckiAdam Radecki

(Kenjutsu)

» 4 dan aikido Aikikai

» chuden kenjutsu w szkole Kashima
(uczeń mistrza Minoru Inaba)

» instruktor rekreacji ruchowej

» przewodniczący International Shiseikan Budo Association

Treningi japońskich sztuk walki rozpoczął w wieku 19 lat.
Od 2003 roku studiuje Budo u nauczycieli z Shiseikanu.

Z Budojo związany od samego początku.
Zajęcia kenjutsu prowadzi od 2005 roku.

kenjutsu@budojo.pl