Aikido

Aikido należy do grupy pięciu tradycyjnych sportów walki (judo, kendo, kyudo, karatedo, aikido) uprawianych w Japonii na masową skalę w tym w ramach systemu edukacji narodowej w szkołach i uczelniach państwowych. Jest to współczesny system ćwiczeń oparty na starych szkołach walki wręcz, miecza i włóczni, które zebrał i ujednolicił mistrz Morihei Ueshiba. Koncepcja Ueshiby opiera się na maksymalnym wykorzystaniu uniku w walce. Wszystkie techniki opracowane przez twórcę aikido mają prezentować tę nadrzędną strategię uniku i opierają swoją skuteczność na doskonałym wyczuciu momentu i geometrii ataku.

Aikido w BUDOJO prowadzone jest w różnych grupach wiekowych. Fakt, że wszystkie zajęcia – od przedszkolnych po dorosłe – prowadzi ten sam instruktor ułatwia pracę metodyczną i płynne przechodzenie do wyższych grup.

 

Grupa przedszkolna – nabywanie umiejętności przydatnych w życiu dziecka (np. nauka bezpiecznych upadków), kształtowanie ciała (wyprostowana postawa, orientacja w przestrzeni, lateralizacja), przystosowanie do wspólnej pracy w grupie (zasada wzajemnej pomocy) – oto niektóre z rzeczy nauczanych poprzez zabawę, połączoną z dyscypliną na zajęciach – charakterystyczną dla szkół sztuk walki. Pierwsze egzaminy na stopnie kyu. Do wyższej grupy przechodzi się po osiągnięciu odpowiedniego wieku. (12-11 kyu)

 

Grupa początkująca – uczęszczają do niej dzieci wczesnoszkolne po stażu w grupie przedszkolnej lub całkowicie początkujące. Wzrasta dyscyplina zajęć, rozpoczyna się formowanie ciała pod względem gibkości i szybkości. Wprowadzane są elementy technik aikido w formie egzaminacyjnej, łączy się ruch z wysiłkiem umysłowym (zapamiętywanie i odtwarzanie form wraz z nazwami). Kolejne, trudniejsze egzaminy. Do grupy wyższej przechodzi się po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy i umiejętności technicznych, pozwalających przejść do form trudniejszych. (11-10 kyu )

Aikido-dzieci

 

Grupa kontynuująca – przeznaczona dla wytrwałych adeptów, którzy mimo młodego wieku wykazali się dyscypliną i umiejętnościami. Rozszerza się na niej i pogłębia wiedzę o technikach aikido, pracuje bardziej indywidualnie, dodając do szybkości i koordynacji ruchowej elementy ćwiczeń wytrzymałościowych, zarówno dynamicznych, jak i statycznych. W grupie tej pozostaje się do 12 roku życia, będąc przygotowywanym do pracy w grupie młodzieżowo – dorosłej. (9-7 kyu)

Powyższa charakterystyka grup jest tylko zarysem i w indywidualnych przypadkach zdarzają się od niej odstępstwa. Na zajęciach dla dzieci NIE naucza się sztuki walki lecz adepci poznają system technik aikido, kształtują ciało i umysł w pierwszych próbach uzyskania równowagi psychofizycznej.

 

Grupa młodzieżowo – dorosła (początkująca) – dla wszystkich, których fascynuje dynamiczny ruch, skomplikowanie techniczne dające wiele możliwości, połączone z elementami samoobrony. Odpowiednie prowadzenie zajęć pozwala ćwiczyć zarówno „rekreacyjnie” jak i „bojowo” – według indywidualnych potrzeb i predyspozycji.

 

aikido-dorosliSwoje dalsze umiejętności rozwijamy w grupie zaawansowanej.

Aikido instruktora prowadzącego jest eklektyczne i inspirowane przez mistrzów–nauczycieli, na przestrzeni ponad 20 lat, odpowiadających mu temperamentem lub gabarytem. Należą do nich między innymi: Yoshiyaki Yokota sensei, Gianpietro Savegniago sensei, Christian Tissier sensei. Nie odbiega jednak od głównej linii tradycji aikido reprezentowanej przez shihanów Aikido Hombu Dojo

Budojo należy do Polskiej Federacji Aikido która jest narodową organizacją aikido w Polsce koordynującą rozwój aikido na terenie całego kraju.