OPŁATY

Miesięczna składka członkowska uprawniająca do udziału w zajęciach to 150zł dorośli oraz 100zł dzieci i młodzież.

Płatności za zajęcia prosimy dokonywać bezpośrednio na konto BUDOJO, prowadzone przez:

Stowarzyszenie Aikido Aikikai
Adres: ul. Bekasów 6, 02-803 Warszawa
Konto: Bank PKO BP IX O/W-wa – INTELIGO
nr 07 1020 1097 0000 7202 0106 0268 

Obowiązujący pełny regulamin składek poniżej:

REGULAMIN SKŁADEK 

1. Składka członkowska Budojo jest stałą miesięczną opłatą za przynależność do danej sekcji. Jest to składka zryczałtowana o niezmiennej przez cały sezon wysokości, wyrównującej na przestrzeni roku treningowego (wrzesień – lipiec) zróżnicowanie liczby treningów w poszczególnych miesiącach wynikające z różnej długości miesięcy, kompozycji świąt, dni wolnych i ferii szkolnych.

2. Składka regularna umożliwia uczestnictwo w dowolnej liczbie treningów dostępnych dla danego poziomu zaawansowania w ramach sekcji objętej składką.

3. Wysokości składek (dla sekcji aikido i kenjutsu) 

a. indywidualne wpisowe dla nowych członków Budojo: 50zł

b. składka regularna indywidualna:

za przynależność do jednej sekcji: 150zł miesięcznie

za przynależność do dwóch sekcji: 250zł miesięcznie

za przynależność do sekcji dziecięcej aikido: 100zł miesięcznie

c. składka regularna rodzinna (np. rodzice + dzieci, mąż + żona, rodzeństwo):

za 2 osoby z rodziny: suma składek indywidualnych 2 osób minus 50zł miesięcznie

za 3 osoby z rodziny: suma składek indywidualnych 3 osób minus 100zł miesięcznie

za 4 osoby z rodziny: suma składek indywidualnych 4 osób minus 150zł miesięcznie

d. za cały sezon (wrzesień-czerwiec) z góry (indywidualnie lub rodzinnie):

1 składka regularna gratis (czyli płatne za 9 miesięcy zamiast 10)

e. pojedynczy dzień treningowy: 50zł od osoby (płatne gotówką do instruktora prowadzącego)

f. osoby trenujące kenjutsu w jeden wybrany stały dzień w tygodniu (np. wtorek lub czwartek) płacą 100 zł miesięcznie.

4. Adepci kyudo i łucznictwa wschodniego rozliczają się bezpośrednio z osobą prowadzącą zajęcia, która odrębnie dla tej sekcji określa wysokość, zasady i tryb opłacania składek.
a. Kyudo 70zł miesięcznie przelewem na konto Budojo
b. Łucznictwo tradycyjne 30zł za zajęcia płatne gotówką do instruktora prowadzącego

5. O spodziewanej nieobecności na treningach trwającej miesiąc lub dłużej, oraz o związanej z tym woli podtrzymania członkostwa, prosimy niezwłocznie zawiadomić biuro  instruktora prowadzącego. Składka podtrzymująca członkostwo wynosi 10zł miesięcznie od osoby.

6. Składki (regularne i podtrzymujące) za bieżący miesiąc prosimy przelewem na konto do 10-ego dnia danego miesiąca :

Stowarzyszenie Aikido Aikikai
ul. Bekasów 6, 02-803 Warszawa
Bank PKO BP IX O/W-wa – INTELIGO
07 1020 1097 0000 7202 0106 0268 

Tytułem:
składka członkowska regularna / podtrzymująca + indywidualna / rodzinna

imię i nazwisko (przy składce rodzinnej prosimy wymienić wszystkie osoby)      

sekcja aikido dziecięca / aikido / kenjutsu/ kyudo  za MM (miesiąc).RRRR (rok) 

7. Nieopłacenie bieżącej składki (regularnej bądź podtrzymującej) przed końcem danego miesiąca kalendarzowego traktujemy jako rezygnację z członkostwa. Kontynuacja zajęć jest wtedy możliwa po uregulowaniu tej zaległości i ponownym wniesieniu wpisowego.

8. Sytuacje i przypadki wykraczające poza ten regulamin podlegają indywidualnym uzgodnieniom z biurem Budojo (bezpośrednio lub pośrednio poprzez instruktora prowadzącego).

9. Dziękujemy za terminowe wpłaty i życzymy owocnych treningów w Budojo.