Jujutsu

Gyakute-Do Aiki-Jujutsu wywodzi się z systemu Daito-ryu, który był pierwszą szkołą powszechnie propagującą styl Aiki-Jutsu. Szkoła Gyakute-Do została założona przez Tadashi Tanaka Chushudo -Soushi (pierwszego głównego mistrza stylu). Duży wpływ na rozwój tej szkoły miał również styl Hakko-ryu, pod wpływem którego Tanaka-Soushi założył nową szkołę, koncentrując się na technikach nadgarstkowych. Wówczas nosiła ona nazwę Goshin Bugei GyakuteDo i skupiała się na technikach dźwigni i rzutów z wykorzystaniem siły i sprytu wykonujących techniki.

Przez pewien czas po śmierci Tanaka-Soushi w 1993 roku, szkoła Gyakute-Do nie miała osoby, która mogłaby stanąć na czele organizacji. Okazało się, że spadkobierca szkoły od kilku lat mieszka w Holandii, nauczając sztuki Gyakute-Do. W 2013 roku następnym Soushi (najwyższym mistrzem szkoły) został  mistrz Makoto Kurabe.

Mieszkając w Holandii od 1989 roku, drugi Soushi zaczął studia nad wyspecjalizowaną formą miękkich technik zwaną Aiki-Jutsu, dzięki której adept może przy minimalnym nakładzie siły powalić znacznie silniejszego przeciwnika.

Pod wpływem usystematyzowanej metodyki nauczania technik Aiki, szkoła zmieniła swoje przeznaczenie i od tej pory przyjęłą nazwę  Aiki-Jujutsu Gyakute-Do, a Kurabe-Soushi rozpoczął propagowanie szkoły, najpierw w Europie, a następnie na całym świecie. Obecnie Aiki-Jujutsu w szkole Gyakute-Do możemy trenować w Japonii, Holandii, Polsce, Indonezji i Stanach Zjednoczonych.

Współcześnie treningi w szkole Gyakute-Do są podzielone na 3 etapy:

1, Ju-jutsu – podczas którego wzmacniamy ciało i uczymy się arsenału technik obronnych. Techniki bazują na dźwigniach nadgarstkowych, łokciowych czy barkowych. Adept uczy się również szerokiego wachlarza obaleń, trzymań i  rzutów.

2. Aiki-jujutsu – Jest to trening podczas którego adept uczy się wykorzystania siły w taki sposób, by mógł wyswobodzić się z dowolnego ataku, jednocześnie doprowadzając do założenia techniki obronnej lub wykorzystania rzutu. Do nauki wykorzystuje się różnego rodzaju uchwyty i ataki wykonywane przez partnera treningowego.

3. Aiki-Jutsu – Trening Aiki-jutsu jest najbardziej wyrafinowaną formą praktyki adepta sztuk walki i często przypomina ćwiczenie rodem z filmu „Karate Kid”. Prowadzi natomiast do wykorzystania techniki w taki sposób, by bez żadnego wysiłku powalić przeciwnika, który nagle traci kontrolę nad sytuacją. Techniki Aiki nie wymagają siły, a dobrze wyszkolony adept jest w stanie poradzić sobie nawet z kilkukrotnie silniejszym przeciwnikiem.

Dodatkowo adepci nabywają umiejętności rozluźnienia i wyciszenia ciała.

W szkole występuje 6 kategorii technik tj. Uwolnienia (Nuki), Rzuty (Nage), Dźwignie kontrolujące (Fudo), Aresztowania (Renko), Uderzenia i Kopnięcia (Daken-Ho) oraz Miękkie Rzuty i Obalenia (Aiki-Jutsu).

W metodyce wszystkie etapy treningu stosuje się wymiennie, używając technik z każdej z 6 kategorii.

Nasze zajęcia są prowadzone przez shihana Przemysława Antczaka (5 dan), pod bezpośrednim nadzorem głównego mistrza szkoły Soushi Makoto Kurabe (10 dan).