Opłaty 2016/2017

Regulamin nie ulega zasadniczej zmianie poza jednym punktem (3e).

Znosimy opłatę za pojedynczy trening.

W zamian wprowadzamy opłatę za dzień treningowy (nie dotyczy seminariów, które są każdorazowo kalkulowane osobno) w wysokości 50zł, niezależnie od liczby i rodzaju treningów ze stałej oferty.

Zaktualizowany regulamin poniżej:

Continue reading „Opłaty 2016/2017”