ISBAS 2015 Praha

W dniach 18-25 sierpnia 2015 roku odbyło się w czeskiej Pradze seminarium Shiseikan Budo pod kierunkiem Araya Kancho. Poza gospodarzami, gościli uczestnicy z Wielkiej Brytaniii, Szwajcarii, Norwegii, Rosji, Niemiec, Francji, Grecji oraz tradycyjnie kilkunastosobowa delegacja z Polski. Tematem przewodnim było ISSHIN (ichi = jeden + shin = serce, umysł). Termin ten ma wiele znaczeń, z których najczęściej wymieniane są „całym sercem”, „jedno (niepodzielne) serce”, „jedność serc/umysłów”.

 

Kiedy opanujemy już technikę, jedyny sposób wykonania, to z pełnym zaangażowaniem, oddaniem (całym sercem). Jednocześnie nie tracąc elementów kontroli: siebie, ruchu, przeciwnika. Pogodzenie tych przeciwieństw – spojenie ich w jedność – to lata pracy. Bowiem całym sercem, to wszak nie byle jak.

 

Znaczenie ISSHIN przekracza zarazem istotny, choć wąski aspekt techniczny.

Jak ujął to wielokrotnie Cesarz Meiji, chodzi o wymiar emocjonalny, społeczny i duchowy.

W jednym ze swoich wierszy Cesarz wyraził się następująco:

 

おもひいる

みちはかはれど

世 のために

つくすこころは

ひ とつなりけり

 

omohi-iru

michi wa kawaredo,

yo no tame ni

tsukusu kokoro wa

hitotsu narikeri

 

Trzy przykładowe tłumaczenia na język angielski pokazują bogactwo tej WAKA:

 

Even though the way 

I believe may change

I always try to work hard 

For the public good.          … (tłum. Matsuda Keiko)

 

Though the path

In my mind is changing 

My heart beating for the world

Becomes one.                   … (tłum. Richard Wasserbauer)

 

The way I think of the world changes

Yet my heart

Devoted to the people

Remains the same.              … (tłum. Jadwiga Rodowicz-Czechowska)

 

Mamy nadzieję, że uczestnicy seminarium będą dalej zgłębiać znaczenie ISSHIN, co wierzymy, że znajdzie owocny wyraz i zastosowanie w różnorodnych obszarach życia i funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

 

isshin(kaligrafia ISSHIN wykonana przez Pascala Krieger)